ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

HANGİ İŞLETMELER TESİSLER SERA GAZI EMİSYON İZLEME PLANI HAZIRLAMALI VE EMİSYON RAPORLARINI DOĞRULATMALIDIR ?

Hangi, firmalar ,işletmeler, Sera Gazı Emisyon İzleme Planı,  Sera Gazı Emisyon Raporu, Hazırlamalı  Doğrulat malı,

Sera Gazı Emisyon İzleme Planı Nereye Verilecek ve Sera Gazı Emisyon Raporu Kimlere Nereye Doğrulatılacak ?


Sera Gazı Emisyon İzleme Planı Hazırlaması ve Bakanlığa sunması gerek işletmeler Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir. Sera Gazı İzleme Planı hazırlayan işletmeler Sera Gazı izleme Planlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim etmeleri gerekiyor. 

Sera Gazı İzleme Planı hazırlaması gereken bütün işletmeler Sera Gazı Emisyon raporu hazırlamak ve Sera Gazı Emisyon Raporunu yine Bakanlığın Yetki verdiği Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş kuruluşlara doğrulatmaları gerekiyor. 

Sera Gazı Emisyon İzleme Planı Hazırlaması gereken ve Sera Gazı Emisyon Raporlarını Doğrulatması Gereken İşletmeler Firmalar Aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştiriyorsanız koşulsuz olarak İzleme Planı yapmak zorundasınız ve Sera Gazı Emisyon Raporlarınızı Doğrulatmak Zorundasınız  
Petrol rafinasyonu, Kok üretimi, Metal cevheri (sülfür cevheri dâhil) kavrulması, sinterlenmesi veya Odundan veya diğer lifli malzemelerden selüloz üretimi peletlenmesi, Nitrik asit üretimi, Adipik asit üretimi, Glioksal ve glioksilik asit üretimi, Amonyak üretimi, Soda külü (Na2CO3) ve sodyum bikarbonat (NaHCO3) üretimi, Birincil alüminyum üretimi

2. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştiriyorsanız koşullu olarak İzleme Planı Hazırlamak ve  Sera Gazı Emisyon Raporlarınızı Doğrulatmak Zorundasınız

Pik demir ve Çelik = Kapasitesi 2,5 ton/saat ve üzeri, sürekli döküm de dâhil olmak üzere, pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme)

Klinker = Günlük kapasitesi 500 ton ve üzeri döner fırınlarda veya günlük kapasitesi 50 tonu aşan diğer ocaklarda klinker üretimi

Kireç  = Günlük kapasitesi 50 ton ve üzeri döner fırınlarda veya diğer ocaklarda kireç üretimi veya dolomitin veya magnezitin kalsinasyonu

Cam = Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri cam elyafı da dâhil olmak üzere cam üretimi

Seramik Ürünleri = Günlük üretim kapasitesi 75 ton ve üzeri, özellikle çatı kiremitleri, tuğlalar, refrakter tuğlalar, karolar, taş ürünler veya porselen olmak üzere, pişirme ile seramik ürünlerin üretimi

Mineral Elyaf Yalıtım Malzemesi = Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri, cam, taş veya cüruf kullanılarak mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi

Kağıt Mukavva Karton = Günlük üretim kapasitesi 20 ton ve üzeri, kâğıt, mukavva veya karton üretimi

Büyük Hacimli Organik Kimyasal Maddeler = Günlük üretim kapasitesi 100 ton ve üzeri kraking, reforming, kısmî veya tam yükseltgenme veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasal maddelerin üretimi

Hidrojen ve Sentez Gazı = Günlük üretim kapasitesi 25 ton ve üzeri, reforming veya kısmî yükseltgenme ile hidrojen (H2) ve sentez gazının üretimi

3. Eğer işletmeniz yukarıda verilenlerin dışında isi ANMA ISIL GÜCÜNÜZE bakmak gerekir. Eğer anma ısıl gücünüz 20 MW ve üzeri ise “izleme planı” hazırlamak ve  Sera Gazı Emisyon Raporlarınızı Doğrulatmak Zorundasınız.

 DİKKAT = Anma ısıl gücü 3 MW altındaki emisyon kaynaklarınızı öncelikle hesaba katmamak gerekir. Ancak 3MW üzeri kaynaklarınızın toplamı 20 MW’ı geçerse nihai toplama 3MW’ın altındakileri de katmalısınız.

ANMA ISIL GÜCÜ20 MW

SERA GAZI iZLEME PLANI HAZIRLAMASI VE EMİSYON RAPORLARINI DOĞRULATMASI GEREKEN TESİSLER

KOŞULSUZ GİRENLER TESİSLER

KOŞULLU GİREN TESİSLER

GÜNLÜK KAPASİTEYE GÖRE KOŞULLU TESİSLER

ANMA ISIL GÜCÜNE GÖRE KOŞULLU TESİSLER

PETROL RAFİNASYONU

PİK DEMİR VE ÇELİK

2,5 TON+

Kapasitesi 2,5 ton/ saat ve üzeri, sürekli döküm de dâhil olmak üzere, pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme)

YAKITLARIN YAKILMASI. (TEHLİKELİ VEYA EVSEL ATIKLARIN YAKILMASI HARİÇ)

KOK ÜRETİMİ

KLİNKER

500 TON+

50 TON+

Günlük kapasitesi 500 ton ve üzeri döner fırınlarda veya günlük kapasitesi 50 tonu aşan diğer ocaklarda klinker üretimi

DEMİR İÇEREN METALLERİN (DEMİRLİ ALAŞIMLAR DÂHİL) ÜRETİMİ VEYA İŞLENMESİ İŞLEME; HADDELEME, YENİDEN ISITMA, TAV FIRINLARI, METAL IŞLEME, DÖKÜMHANELER, KAPLAMA VE DEKAPAJI DA İHTİVA EDER

METAL CEVHERİ (SÜLFÜR CEVHERİ DÂHİL) KAVRULMASI, SİNTERLENMESİ VEYA PELETLENMESİ

KİREÇ

50 TON+

Günlük kapasitesi 50 ton ve üzeri döner fırınlarda veya diğer ocaklarda kireç üretimi veya dolomitin veya magnezitin kalsinasyonu

İKINCİL ALÜMİNYUM ÜRETİMİ

ODUNDAN VEYA DİĞER LİFLİ MALZEMELERDEN SELÜLOZ ÜRETİMİ

CAM

20 CAM TON+

Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri cam elyafı da dâhil olmak üzere cam üretimi

YAKMA ÜNITELERİ KULLANILARAK ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ, RAFİNE EDİLMESİ, DÖKÜMHANE DÖKÜMÜ, VB. DÂHİL OLMAK ÜZERE DEMİR DIŞI METALLERİN ÜRETİMİ VEYA İŞLETİLMESİ

AMONYAK ÜRETİMİ

SERAMİK ÜRÜNLERİ

75 TON+

Günlük üretim kapasitesi 75 ton ve üzeri, özellikle çatı kiremitleri, tuğlalar, refrakter tuğlalar, karolar, taş ürünler veya porselen olmak üzere, pişirme ile seramik ürünlerin üretimi

ALÇI TAŞININ KURUTULMASI, KALSİNASYONU VEYA ALÇI PANOLARIN VE DİĞER ALÇI TAŞI ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ

SODA KÜLÜ (NA2CO3) VE SODYUM BİKARBONAT (NAHCO3) ÜRETİMİ

MİNERAL ELYAF YALITIM MALZEMESİ

20 TON+

Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri, cam, taş veya cüruf kullanılarak mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi

PETROL, KATRAN, KRAKİNG VE DAMITMA KALINTILARI GİBİ ORGANİK MADDELERİN KARBONİZASYONUNU DA İÇEREN KARBON SİYAHI ÜRETİMİ

BİRİNCİL ALÜMİNYUM ÜRETİMİ

KAĞIT, MUKAVVA, KARTON

20 TON+

Günlük üretim kapasitesi 20 ton ve üzeri, kâğıt, mukavva veya karton üretimi

 

NİTRİK ASİT ÜRETİMİ

BÜYÜK HACİMLİ ORGANİK KİMYASAL MADDELER

100 TON+

Günlük üretim kapasitesi 100 ton ve üzeri kraking, reforming, kısmî

veya tam yükseltgenme veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasal maddelerin üretimi

 

ADİPİK ASİT ÜRETİMİ

HİDROJEN (H2) VE SENTEZ

GAZI

25 TON+

Günlük üretim kapasitesi 25 ton ve üzeri, reforming veya kısmî yükseltgenme ile hidrojen (H2) ve sentez gazının üretimi

 

GLİOKSAL VE GLİOKSİLİK ASİT ÜRETİMİ