ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi Eğitimleri Nedir Ücreti Fiyatı Süresi Nedir Nerede Verilir Kim Verir

ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitim Nedir Nelerdir

 ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplanması ve Raporlanması ile ilgili 2 adet eğitim verilmektedir.

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplanması ve Raporlanması Standardı Temel Eğitimi
 • ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplanması ve Raporlanması Standardı Dokümantasyon Eğitimi 

 Yukarıdaki yer alan ISO 14046 Su Ayak İzi Eğitimleri birlikte veya ayrı ayrıda alınabilir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Eğitimi talep edilmesi halinde Eğitim Takvimindeki Eğitim tarihlerinde veya talep halinde kurumsal olarak da alınabilir. Aşağıda ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplanması ve Raporlanması Eğitimlerin İçerikleri ve Süreleri Yer almaktadır.

ISO 14046 Eğitimi, ISO 14046 Su Ayak İzi Eğitimi, ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi, ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimleri, Ücreti, Süresi, Fiyatı, Nedir, Nerede verilir, Kim Verir

ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama Standart Eğitimi

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı

 • Kapsam

 • Terimler ve Tarifleri

 • Prensipler

 • Genel Gereksinimler

  • Çalışmanın Amacı

  • Çalışmanın Kapsamı

  • Sistem Sınırları

  • Veri ve Veri Kalitesi Gereklilikleri

  • Veri Boşluğu

 • Su Ayak İzi Envanter Analizi

  • Su Ayak İzi Envanter Hesaplamaları

  • Elemanter Analiz

 • Su Ayak İzi Etki Değerlendirmesi

  • Etki kategorilerinin, kategori göstergelerinin ve karakterizasyon modellerinin seçimi

  • Sınıflandırma

  • Karakterizasyon

  • Mevcut Su Ayak İzi

  • Su Kalitesinin Bozulmasını ele alan Su Ayak İzi

  • Su Ayak İzi Profili

 • Su Ayak İzi Yorumlaması

 • Su Ayak İzi Sınırlamaları

 • Raporlama

 • Kritik Gözden Geçirme

 • Su Ayak İzi Hesaplama Uygulama örnekleri 

  Süre 2 gün

   

   

  ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama Dokümantasyon Eğitimi

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Yönetim Politikaları ve Stratejileri ve Hedefleri

 • Kurumsal Su Ayak İzi Politika ve Stratejiler

 • Envanter Amacı, Kapsamı ve Sınırları

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Standart Prensipleri

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Sonuçların Grafiksel Sunumu ve Yorumlanması

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Envanter Yönetimi

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Gerekli Dokümanlar

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Tutulması Gerekli Kayıtlar

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı Prosedürleri

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Eylem Planları ve Prosedürleri

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Risk Değerlendirme Prosedürü

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Doküman ve Kayıt Hazırlama Örnek Çalışma

   Süre 1 gün

X
X

ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama Standart Eğitimi

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı

 • Kapsam

 • Terimler ve Tarifleri

 • Prensipler

 • Genel Gereksinimler

  • Çalışmanın Amacı

  • Çalışmanın Kapsamı

  • Sistem Sınırları

  • Veri ve Veri Kalitesi Gereklilikleri

  • Veri Boşluğu

 • Su Ayak İzi Envanter Analizi

  • Su Ayak İzi Envanter Hesaplamaları

  • Elemanter Analiz

 • Su Ayak İzi Etki Değerlendirmesi

  • Etki kategorilerinin, kategori göstergelerinin ve karakterizasyon modellerinin seçimi

  • Sınıflandırma

  • Karakterizasyon

  • Mevcut Su Ayak İzi

  • Su Kalitesinin Bozulmasını ele alan Su Ayak İzi

  • Su Ayak İzi Profili

 • Su Ayak İzi Yorumlaması

 • Su Ayak İzi Sınırlamaları

 • Raporlama

 • Kritik Gözden Geçirme

 • Su Ayak İzi Hesaplama Uygulama örnekleri

   

  Süre 2 gün

   

   

  ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama Dokümantasyon Eğitimi

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Yönetim Politikaları ve Stratejileri ve Hedefleri

 • Kurumsal Su Ayak İzi Politika ve Stratejiler

 • Envanter Amacı, Kapsamı ve Sınırları

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Standart Prensipleri

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Sonuçların Grafiksel Sunumu ve Yorumlanması

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Envanter Yönetimi

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Gerekli Dokümanlar

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Tutulması Gerekli Kayıtlar

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı Prosedürleri

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Eylem Planları ve Prosedürleri

 • ISO 14046 Su Ayak İzi Risk Değerlendirme Prosedürü

 • ISO 14046 Su Ayak İzi  Doküman ve Kayıt Hazırlama Örnek Çalışma

   

  Süre 1 gün

X
X
X
X
X
X
X