ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

ISO 14064-1 2018 Standardı Kapsamı Prensipleri ve İçeriği Nedir

ISO 14064-1 2018 Standardın Kapsamı

ISO 14064-1 2018 Standardı, sera gazı (GHG) emisyonlarının ve uzaklaştırılmasının miktarının belirlenmesi ve raporlanması için organizasyon düzeyinde ilkeleri ve gereksinimleri belirtir.

Bir kuruluşun sera gazı envanterinin; 

  • tasarımı,
  • geliştirilmesi,
  • yönetimi,
  • raporlanması ve
  • doğrulanması

için gereksinimleri içerir.  ISO 14064-1 2018 Standardı, diğer Sera Gazı programlarından bağımsızdır.  Başka bir sera gazı programı uygulanacak ise Uygulanacak olan sera gazı programının gereklilikleri, ISO 14064-1 2018 Standardının gerekliliklerine ilave olarak uygulanmalıdır.

ISO 14064-1 2018 Standardının Prensipleri ve İlkeleri

ISO 14064-1 2018 Standardı İlkelerin ve Prensiplerin uygulanması, sera gazı ile ilgili bilgilerin doğru ve adil bir hesap olmasını sağlamak için esastır.

İlkeler ve Prensipler, ISO 14064-1 2018 Standardının gereksinimlerin temelini oluşturur ve bunların uygulanmasına rehberlik eder.

 ISO 14064-1:2018 Standardının 5 Tane Ana Prensip ve İlkesi vardır.

Bunlar;

  • Uygunluk : Hedeflenen kullanıcının ihtiyaçlarına uygun sera gazı kaynaklarını, sera gazı yutaklarını, sera gazı rezervuarlarını, verileri ve metodolojileri seçin.
  • Tamlık:  İlgili tüm sera gazı emisyonlarını ve azaltımlarını dahil edin.
  • Tutarlılık:  Sera gazı ile ilgili bilgilerde anlamlı karşılaştırmalar yapın.
  • Doğruluk : Mümkün olduğu kadar önyargı ve belirsizlikleri azaltın.
  • Şeffaflık:  Sera gazı ile ilgili yeterli ve uygun bilgiyi, hedeflenen kullanıcıların makul bir güven içinde karar vermelerine olanak tanıyacak şekilde açıklayın.

ISO 14064-1 2018 Standardına göre Bir Sera Gazı Envanteri oluşturacak ve Sera Gazı Emisyonlarını Raporlayacak bir Kuruluşun Yukarıdaki Prensip ve İlkelere göre Sera Gazı Envanteri oluşturmalı ve Sera Gazı Emisyonlarını Raporlamalıdır.

ISO 14064-1 2018 Standardının İçeriği

ISO 14064-1 2018 Standardı diğer ISO standartları ile kolay entegrasyonun sağlanması için High Level Standart Oluşturma yapısında oluşturulmuştur.

ISO 14064-1 2018 Standardı 10 Ana Maddeden ve 8 Adet Ek Maddeden oluşmaktadır.

 

Önsöz

Giriş

1 Kapsam      

2 Normatif referanslar

3 Terimler ve tanımlar           

4 Prensipler- İlkeler   

5 Sera Gazı Envanter Sınırı 

6 Sera gazı emisyonlarının ve azaltımlarının miktarının belirlenmesi

7 Azaltma faaliyetleri

8 Sera Gazı Envanter Kalite Yönetimi

9 Sera Gazı Emisyonlarının Raporlaması

10 Kuruluşun doğrulama faaliyetlerindeki rolü

Ek A  (Bilgilendirme)  Verileri Birleştirme Süreci

Ek B  (Bilgilendirme)  Doğrudan ve Dolaylı Sera Gazı Emisyonları Kategorizasyonu

Ek C (Bilgilendirme) Doğrudan Emisyonlar İçin Sera Gazı Hesaplama Yaklaşımı İçin Verilerin Seçimi, Toplanması Ve Kullanımına İlişkin Rehber

Ek D (normatif) Biyojenik sera gazı emisyonlarının arıtılması ve CO2 giderimi

Ek E (normatif) Elektriğin işlenmesi

Ek F (bilgilendirici) Sera gazı envanter raporu yapısı ve organizasyonu

Ek G (bilgilendirici) Tarım ve ormancılık rehberi

Ek H (Bilgilendirme) Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Belirleme Süreci İçin Rehberlik