ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

ISO 14064-1 2018 Standardı Revizyonu Nedir ISO 14064 2018 Değişiklikleri Nelerdir 2006 Farkı Nedir

ISO 14064-1 2018 Standardı Nedir?

ISO 14064-1: 2018 standardı Sera Gazı Emisyonları ve Giderilmesi Miktarının Belirlenmesi ve Raporlanması  standardı 12 yıl sonra revize edilerek 2018 yılında yayınlandı. Bu uluslararası standart, kuruluşların küresel antropojenik (insandan kaynaklı etki) iklim değişikliğiyle mücadele arayışındaki sera gazı (GHG) emisyonlarını ve emisyon azaltımlarının  Miktarının Belirlenmesi (ölçme, hesaplama)  ve raporlamasını sağlar.

ISO 14064-1: 2018  standardı, sera gazı raporlaması için aynı uluslararası standardın 2006 versiyonunu revize edilmiş halidir. 12 yıl canlılar için hatırı sayılır bir süre olsa da, dünyamız ve doğal tarihin çağları boyunca çok az bir zamana tekabül eder. Ne yazık ki, insan faaliyetleri tarafından gezegenimize verilen zararlar nedeniyle, 12 yıl şimdi önemli çevresel değişikliklere neden olmuştur.

Enerjiyi absorbe eden ve serbest bırakan titreşimli gaz moleküller olarak algılanan sera gazları , atmosferdeki ısıyı hapsederek yeryüzünün ihtiyacı olan ısınma işlemine hizmet eder. Sera Gazları gezegenimizin ısınmasında ihtiyaç olan gazlardır fakat atmosferdeki fazla sera gazı miktarı yeryüzünün fazla ısınmasına neden olarak küresel ısınmaya neden olmaktadır.

Atmosferik sera gazı seviyeleri jeolojik dönemlerde dalgalandı . Dikkate değer bir sera gazı olan karbondioksit, tarihsel olarak hayvan solunumu ve volkanik patlamalar yoluyla atmosfere doğal olarak salınmıştır. Ancak, Sanayi Devrimi'nden bu yana, insan faaliyetleri karbondioksit emisyonlarının ana kaynağı haline gelmiştir. Medeniyet, sürekli olarak fosil yakıtları yakarak dünya atmosferine aşırı miktarda sera gazı olmasına neden oldu. 1900 yılında atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonları milyonda 295.3 (ppm) iken Hawaii'deki Mauna Loa Gözlemevi'ne göre , Aralık 2018 itibariyle atmosferik sera gazı miktarı  409.32 ppm seviyelerine yükseldiği görüldü.  2006 yılında, ISO 14064-1'in 2006 Versiyonu yayınlandığında, CO2 seviyeleri 381.9 ppm idi. Açıkça görülüyor ki, geçen yüzyıldaki yükselen karbon emisyonları doğrudan insan faaliyetlerine bağlıdır. Atmosferdeki karbondioksit ve diğer sera gazı konsantrasyonları arttıkça, ortalama küresel sıcaklıklar artar. Bu artan sıcaklıklarla birlikte dünya, kutup buzullarının erimesinden, deniz seviyelerinin yükselmesinden, bitki ve hayvan aralıklarının değişmesine kadar bir çok olumsuz durum ortaya çıkmaktadır.

Veya ISO 14064-1: 2018 standardının  girişinde kısa bir şekilde belirtildiği gibi : “Antropojenik (insandan kaynaklı etki) faaliyetten kaynaklanan iklim değişikliği, dünyanın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olarak tanımlandı ve gelecek on yıllarda iş dünyasını ve vatandaşları etkilemeye devam edecek.”

İklim değişikliğinin yakın ve küresel etkilerinin önüne geçebilmek için çeşitli önlemler alınmaya ve Standartlar hazırlanmaya başlandı . Sera gazı emisyonları büyük ölçüde sorumlu insan kaynaklı iklim değişikliğinden dolayı, kuruluşların sera gazı emisyonlarını ve azaltımlarını bildirmelerine yardımcı olmak için ISO 14064-1 2018 Standardı bulunmaktadır. Bu iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerini sınırlamak için çok önemlidir, çünkü kuruluşların sera gazı emisyonlarını daha iyi kontrol etmelerine olanak sağlar.

 

Özellikle, ISO 14064-1: 2018 revizyonu , bir kuruluşun Sera Gazı (GHG) envanterinin tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi, raporlanması ve doğrulanması için yönergeleri ana hatlarıyla belirtir. Sera gazı ile ilgili bilgilerin gerçek ve adil bir hesap olmasını sağlamak için çeşitli ilkelerin (alaka düzeyi, bütünlük, tutarlılık, doğruluk ve şeffaflık) ve sera gazı kaynaklarının tanımlanmasını, emisyonların hesaplanmasını ve uzaklaştırma, azaltma faaliyetleri ve diğer çeşitli ilişkili faktörlerin uygulanmasını dikkate alır.

ISO 14064-1: 2018 Standart Revizyonu Değişiklikleri Nedir Nelerdir?

On iki yıl çevresel bozulmanın gerçekleşmesi için büyük bir zaman olduğundan, çevre ve sera gazı yönetim tekniklerinin teşvik edilmesi için de önemli bir dönemdir. Bu nedenle, aynı standardın 2006 baskısından ISO 14064-1: 2018'de bazı önemli değişiklikler yapılmıştır . Bunlar sırası ile aşağıdaki gibidir:

1) ISO 14064-1: 2018 Standart Revizyonunda Terimler ve Tanımlarda yapılan değişiklikler şöyledir:

a) "Gerekçelendirme" terimi genişletilmiş bir anlama sahiptir. Daha önce olduğu gibi bir yaklaşımın neden seçildiğini ve alternatiflerin neden seçilmediğini ifade edilmesi gerektirir. Buna ek olarak, ISO 14064-1: 2018 Standart Revizyonunda “destekleyici veri ve analizler sağlamalı” ifadesi eklenmiştir.

b) "SGE iddia " terimi, yerine "SGE beyanı" terimi geçmiştir;

c) 'Operasyonel sınır' terimi kaldırılarak yerini 'raporlama sınırı' almıştır.

d) "Güdümlü Faaliyet" terimi  "sera gazı azaltma girişimleri" olarak yeniden adlandırılmıştır.

2) Sera gazı emisyonlarının sınıflandırılması ve raporlanmasında daha somut değişiklikler yapılmış olup bunlar;

a) Doğrudan emisyonlar ve dolaylı emisyonların sınıflandırılmasında değişiklikler yapılmıştır. Doğrudan emisyonlar değişmeden kalırken ‘Enerji’ ve ‘Diğer’ alt kategorilerine ayrılan Dolaylı emisyonların artık beş alt kategorisi ayrılmıştır.

-        İthal Enerji,

-        Ulaşım/Taşıma,

-        Ürün Kullanımı,

-        Ürünün Son Kullanımı ve

-        Diğer.

b) 2006 Versiyonunda Bir sera gazı envanteri yalnızca Doğrudan ve Enerji Dolaylı emisyonlarını beyan etmek zorundaydı. ISO 14064-1: 2018 Standart Revizyonunda envanterin hangi alt kategoriye ait olduğuna bakılmaksızın Doğrudan emisyonları ve önemli dolaylı emisyonları beyan etmesi için bir şartı getirildi.

c) 'Önemli' Dolaylı emisyonlar ISO 14064-1:2018 Standart Revizyonunda yeni bir kavramdır. Bir kuruluş, neyin önemli sayılacağı / neyin dikkate alınmayacağını belirlemek için bir önemlilik politikası geliştirmelidir;

d) ISO 14064-1: 2018 Standart Revizyonunda Önemli dolaylı emisyonların envanterden hariç tutulması gerekçelendirilmelidir.

3) ISO 14064-1: 2018 Standart Revizyonunda bir diğer önemli değişiklik ise, daha önce önerilmiş olan bir belirsizlik değerlendirmesinin artık gerekli olmasıdır. Önceki 2006 versiyonunda Belirsizlik Değerlendirilmesi tavsiye edilmekte idi fakat ISO 14064-1: 2018 Standart Revizyonunda Belirsizlik Değerlendirilmesi yapılması şartı getirilmiştir.

4) Önceki 2006 Standart versiyonunda Sera Gazı Envanterinin Doğrulanması tavsiye edilmekte idi fakat Yeni  ISO 14064-1: 2018 Standart Revizyonunda Sera Gazı Envanterinin Doğrulanması şartı getirildi.
5) Açıklığa kavuşturmak için, ISO 14064-1: 2018 Standart Revizyonu aynı zamanda sera gazı miktarının belirlenmesi ve belirli kalemlerin raporlanması için yeni kılavuzlar da içerir. Örneğin, elektrikle ilgili biyojenik karbon (biyokütle kaynaklı karbon)  ve sera gazı emisyonlarının arıtımı eklenmiştir.
 
 ISO 14064-1: 2018 Standart Revizyonu , sera gazı emisyonu miktarının belirlenmesi (ölçüm ve hesaplama), raporlaması, izlenmesi, doğrulanması ve doğrulanması için uluslararası standartlar ailesinin bir parçasıdır. ISO 14064'ün 2. ve 3. bölümleri şu anda revizyondan geçiyor ve 2019'da yayınlanacaktır.