ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Kategori 3 Ulaşımdan Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Sera gazı emisyonları, organizasyonel sınırların dışında bulunan kaynaklardan oluşur. Bu kaynaklar hareketlidir ve çoğunlukla nakliye ekipmanında yanan yakıt kaynaklıdır.

 

Ulaşımdan Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları ayrıca aşağıdakilerle ilişkili emisyonları da içerir:

- soğutma gazı sızıntıları (örn. Soğutulmuş nakliye, klima);

- yakıt üretimi ve yakıt nakliyesi / Tesise gelen dağıtımından kaynaklanan emisyonları;

- ulaşım ekipmanının yapımı (araç ve altyapı).

 

Ulaşımdan Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları, kişiler ve mallar için (demiryolu, denizyolu, hava ve karayolu) taşımayı içerir.

Nakliye ekipmanı kuruluşa aitse veya kuruluş tarafından kontrol ediliyorsa, emisyonlar doğrudan emisyonlar olarak dikkate alınacaktır.

Örnek: Kendi Servis Araçları olan tesisler


ulaşımdan co2 kaynaklı emisyonlar_1

 

Miktar belirleme metodolojileri için seçenekler:

Kuruluş tarafından seçilen konsolidasyon yaklaşımına göre, kiralanan araçlardan kaynaklanan emisyonlar ya bu kategoride ya da bir kuruluş tarafından kullanılan hizmetlerden kaynaklanan dolaylı sera gazı emisyonları kategorisinde raporlanabilir.

 

Örnek

Raporlayan kuruluş filoyu kiraladığında (kiracı olarak):

- Mali kontrol yaklaşımı seçilirse, filo emisyonları dolaylı olarak rapor edilir;

- Operasyonel kontrol yaklaşımı seçilirse, filo emisyonları doğrudan rapor edilir.

Hangi seçeneğin seçildiğine göre, ihmal veya çift sayım sorunlarına dikkat edilmelidir.

 

Ulaşımdan Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyon kaynakların alt kategorilere ayrılması ve tanımlanması örnekleri

 

1-Upstream Nakliye ve Dağıtım ile ilgili Ulaşımdan Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Nakliye Ücreti Rapor Eden tesis tarafından ödenen Tedarikçilerden veya dışarıdan gelen ürünlerin taşıma ve nakliyesi ile ilgili Emisyonlar.

Miktar belirleme metodolojileri için seçenekler:

 Görevler, tedarikçiden organizasyona en son nakliye faaliyetini veya tedarik zinciri boyunca tüm nakliye faaliyetlerini içerebilir.

Hangi seçeneğin seçildiğine ilişkin olarak, bir Kuruluş Tarafından Kullanılan Ürünlerden Kaynaklanan Dolaylı Ghg Emisyonları kategorisi ile etkileşime (yani ihmal veya çift sayım sorunları) dikkat edilmelidir.

 

Kategoriler arasında çift sayım sorunu örneği

 

ulaşımdan kaynaklı emisyonlar çift sayım 
2-Downstream Nakliye ve Dağıtım ile İlgili Ulaşımdan Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Nakliye Ücretleri Kuruluş tarafından Ödenemeyen ürünlerin taşınmasından ve dağıtımından kaynaklanan emisyonlar, ilk alıcılardan veya tedarik zinciri boyunca diğer alıcılardan kaynaklanan ancak kuruluş tarafından ödenmeyen nakliye hizmetlerinden kaynaklanan emisyonlardır.

Miktar belirleme metodolojileri için seçenekler:

Görevler, tedarikçiden organizasyona en son nakliye faaliyetini veya tedarik zinciri boyunca tüm nakliye faaliyetlerini içerebilir.

 

3-Çalışanların Servis Hizmetleri ile ilgili Ulaşımdan Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Çalışanların evlerinden işyerlerine taşınmasıyla ilgili emisyonlar dahil, çalışanların işe gidip gelmesinden kaynaklanan emisyonlar.

Evden çalışma, çalışanın evdeki enerji tüketiminin bir kısmından ısıtma veya soğutma için daha fazla enerji kullanımına neden olabilir ve bu nedenle bu alt kategoride değerlendirilebilir.

 

4-Müşteri ve Ziyaretçi Seyahatleri ile ilgili Ulaşımdan Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Müşterilerin ve ziyaretçilerin raporlama yapan şirketin tesisine yaptığı seyahatlerle ilişkili emisyonlar dahil olmak üzere müşteri ve ziyaretçi taşımacılığından kaynaklanan emisyonlar

 

5-İş Seyahatleri Nedeni ile Yakma Faaliyetlerinden Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Mobil yanma kaynaklarında yanan yakıt nedeniyle iş seyahatlerinden kaynaklanan emisyonlar. Otel geceleri, iş seyahatiyle bağlantılı olduğunda, yani bir konferansa katılırken veya diğer iş amaçlarıyla uçuş bağlantıları için konaklama süresi dahil edilebilir. Bu tür veriler mevcutsa ve önemliyse, yolculuk sırasında oluşan dolaylı emisyonlar da dahil edilmelidir.