ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Kategori 4 Kuruluş Tarafından Kullanılan Ürün ve Hizmetlerden Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Sera gazı emisyonları, kuruluş tarafından kullanılan ürünlerle ilişkili kurumsal sınırların dışında bulunan kaynaklardan meydana gelir.

Bu kaynaklar sabit veya hareketli olabilir ve raporlama yapan kuruluş tarafından satın alınan tüm ürün türleriyle ilişkilendirilir.

Emisyonlar çoğunlukla "kapıdan kapıya" yaklaşımında aşağıdaki aşamadan kaynaklanmaktadır:

  • Hammaddelerin çıkarılması, tarımsal faaliyetler;
  • Tedarikçiler arasında hammaddelerin / ürünlerin taşınması;
  • Hammaddelerin üretimi ve işlenmesi.

 Kuruluş tarafından satın alınan ulaşım ve hizmetlerden kaynaklanan dolaylı sera gazı emisyonları gibi diğer kategoriler / alt kategorilerle iki kez sayılmamasına dikkat edilmelidir.

 

Kuruluş Tarafından Kullanılan Ürünlerden Kaynaklanan Dolaylı Emisyonların alt kategorilere ayrılması ve tanımlanması örnekleri 

1-Satınalınan Ürünlerin İmalatı ile İlgili Dolaylı Emisyonlar

Bu kategori, geniş bir ürün yelpazesini kapsayabileceğinden, hedeflenen kullanıcı tarafından daha fazla alt kategori belirlenebilir.

Örneğin, alt kategorilere ayırma,

Ürünleri malzeme türlerine (çelik, plastik, cam, elektronik vb.)

Veya

Değer zincirindeki işlevlere göre (üretimle ilgili Ürün,  Üretimle ilgili olmayan ürün)

ayırt edebilir.
satınalınan ürünler co2 emisyonları

 Bu kategoride, İthal Edilen Enerji Kaynaklı Kapsam 2 dolaylı sera gazı emisyonları kategorisine dahil edilmeyen,  Satın alınan enerji üretimi ile ilişkili emisyonları (yani petrol ve elektrik üretimi ile ilişkili Kayıp kaçaklar vb) içerir.


2-Sermaye Ürünlerin Amortismanı ile İlgili Dolaylı Emisyonlar

Sermaye mallarından kaynaklanan emisyonlar, kuruluş tarafından satın alınan ve amortize edilen  (aşınan) mallardan kaynaklanan emisyonlardır.

Bu, kuruluş tarafından bir ürünü üretmek, bir hizmet sağlamak veya mal satmak, depolamak ve teslim etmek için kullanılan araç gereçleri içerir.

Genel olarak, sermaye araç gereçlerinin ömrü ne uzar, ne dönüştürülür, ne de başka bir kuruluşa veya tüketiciye satılır.

Bu alt kategori, raporlama yapan kuruluş tarafından satın alınan veya edinilen sermaye mallarının üretiminden kaynaklanan tüm yukarı yönlü emisyonları içerir.

Sermaye mallarına örnek olarak ekipman, makine, bina, tesis ve araçlar dahildir.

Finansal muhasebede, sermaye ekipmanı, sabit varlıklar veya tesis, mülk ve ekipman olarak kabul edilir.

sermaye ürünlerinin amortismanı

Miktar belirleme metodolojileri için seçenekler:

Bu alt kategorideki emisyonlar,

  • ya sermaye malının üretimi ile ilişkili emisyonların toplamını
  • ya da toplamın amorti edilmiş bir kısmını (muhasebe kurallarına veya ömür süresine dayalı olarak)

içerebilir.

 İkinci seçenek seçilirse, emisyonlar amortisman dönemi boyunca orantılı olarak rapor edilmelidir.

 CO2 belirli bir süre Sermaye ürünlerinde karbon olarak depolandığında, bu karbon depolaması ISO 14067'de tanımlanan metodolojiye göre işlem görmelidir. 

3-Kuruluş tarafından kullanılan hizmetlerden dolaylı sera gazı emisyonları

Kuruluş tarafından kullanılan hizmetlerden kaynaklanan dolaylı sera gazı emisyonları, kurumsal sınırların dışında bulunan kaynaklardan kaynaklanmaktadır.

Bu emisyonlar çok geniş bir hizmet yelpazesini ve ilgili süreci kapsayabilir. Emisyonlar, “kapıdan kapıya” yaklaşımında hesaplanmalıdır.

Alt kategorilere ayırma, amaçlanan kullanıcı tarafından, aşağıdaki örneklerde açıklandığı gibi bir kuruluş tarafından kullanılan farklı hizmet türlerine bağlı emisyonları ayırt etmek ve ölçmek için kullanılabilir.

Hizmetleri CO2 Emisyonları


Kuruluş tarafından kullanılan hizmetlerden dolaylı sera gazı emisyonları alt kategorilere ayrılması ve tanımlanması örnekleri


3.1-Atıklardan Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Katı ve sıvı atıkların bertarafından kaynaklanan emisyonlar, atığın özelliklerine ve arıtılmasına bağlıdır. Tipik arıtma türü çöplük, yakma, biyolojik arıtma veya geri dönüşüm sürecidir.

Başlıca emisyonlar CO2 ve CH4'tür ve ilgili emisyon yakma veya biyolojik arıtmada ortaya çıkan N2O'dur.

Miktar belirleme metodolojileri için seçenekler:

Atık nakliyesinden (organizasyondan bertaraf tesisine) kaynaklanan emisyonlar, bu kategoride veya taşımadan kaynaklanan dolaylı GHG emisyonları kategorisinde ölçülebilir

Hangi seçeneğin seçildiğine göre, ihmal veya çift sayım sorunlarına dikkat edilmelidir.


3.2-Kiralanan Araçların Kullanımından Kaynaklı Dolaylı Emisyonlar

Varlıkların kullanımından kaynaklanan emisyonlar, raporlama yılında raporlama yapan kuruluş tarafından kiralanan ekipman aracılığıyla üretilir. Bu alt kategori, yalnızca kiralanan varlıkları işleten bir kuruluş (yani kiracılar) için geçerlidir. Kiralama işlemleri, kiralanan öğenin niteliğine, kiralama süresinin uzunluğuna, finansal ve sözleşmeye bağlı düzenlemelere bağlıdır. Üç ana kiralama türü şu şekilde tanımlanabilir:

finansal kiralama,

faaliyet kiralaması ve

sözleşmeli kiralama.

Kuruluş, doğrudan emisyonlarda (örneğin araç filosu) çift sayım olmamasına dikkat etmelidir.

Birleştirmede  operasyonel kontrol yöntemini kullanan bir kuruluş, bu emisyonları doğrudan emisyonlar olarak ölçebilir.

3.3-Kullanılan Hizmetlerden Kaynaklı Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Kiralanan Araç ve Atıkların kullanımından kaynaklı kategoride belirtilmeyen hizmetlerin kullanımından kaynaklanan dolaylı Sera Gazı emisyonları bu kategoride değerlendirilir.

Örnek

Danışmanlık Müşavirlik Hizmetleri

Temizlik, Güvenlik Hizmetleri

Bakım,

Posta teslimi,

Banka vb.