ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Kategori 5: Kuruluşa ait Ürünlerin Kullanımıyla İlişkili Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Kategori 5: Kuruluşa ait Ürünlerin Kullanımıyla İlişkili Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Kuruluşta ait ürünlerin kullanımıyla ilişkili sera gazı emisyonları, kuruluşun üretim sürecinden sonra ortaya çıkan yaşam aşamalarında kuruluş tarafından satılan ürünlerden kaynaklanır.

 Bu emisyonlar çok geniş bir hizmet yelpazesini ve ilgili süreçleri kapsayabilir.

Çoğu durumda, kuruluş, ürünün yaşam evreleri boyunca kesin kaderini bilmez ve bu nedenle, her yaşam aşaması için makul senaryolar tanımlamalıdır.

Senaryolar raporda net bir şekilde açıklanmalıdır.

 

Ürün Yaşam Döngüsü Emisyonları


Kuruluşa ait Ürünlerin Kullanımıyla İlişkili Dolaylı Sera Gazı Emisyonların alt kategorilere ayrılması ve tanımlanması örnekleri

5.1 Ürünün kullanım aşamasından kaynaklanan emisyonlar

Satılan tüm ilgili ürünlerden beklenen toplam ömür boyu emisyonları içerir.

Bu alt kategoriden kaynaklanan emisyonlar, yaşam aşaması senaryolarıyla çok yakından bağlantılıdır. Genel bir bakış açısından, ürün ne kadar nihai ürünse, senaryoları tanımlamak o kadar kolay olur. Örneğin,

Bir motorlu araç üreticisinin araç kullanım senaryolarını tanımlaması (motorlu taşıt enerji tüketimini değerlendirmek için), ürünleri için daha geniş uygulama senaryolarına sahip bir çelik tedarikçisine göre daha kolaydır.

 

5.2 Alt kiralanan varlıklardan kaynaklanan emisyonlar

Raporlama yapan kuruluşa ait olan ve raporlama yılı boyunca diğer kuruluşlara kiralanan varlıkların işletilmesinden kaynaklanan dolaylı emisyonları içerir.

Bu alt kategori, kiraya verenler için geçerlidir (yani, kiracılardan ödeme alan bir kuruluşlar için geçerlidir)

 

5.3 Ürünün yaşam sonu aşamasından kaynaklanan emisyonlar

Raporlama yılında raporlama yapan kuruluş tarafından satılan tüm ürünlerin kullanım ömrü sonu ile ilişkili emisyonları içerir.

Genel olarak, emisyon kaynakları katı ve sıvı atıkların bertarafı ile ilgili olanlardır

Ancak ürünün kullanım aşaması için kuruluş “kullanım ömrü sonu senaryoları” tanımlamalıdır.

Sonuç olarak, bu alt kategorideki emisyonlar bu senaryolarla yakından bağlantılıdır.

 

5.4 Yatırımlardan kaynaklanan emisyonlar

Esas olarak özel veya kamu finans kuruluşlarını hedef almaktadır.

Emisyonlar dört tür faaliyetten kaynaklanabilir:

  • Öz sermaye borcu,
  • Yatırım borcu,
  • Proje finansmanı ve
  • Diğerleri.