ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Sera Gazı Baş Doğrulayıcı Doğrulayıcı Teknik Uzman Nasıl Olunur ve Yeterlilikleri Aranacak Şartlar Nelerdir

Doğrulama Ekibi ve BGG Ekibi Nedir?

Doğrulama Ekibi Nedir?

Tesislerin İzleme Planındaki İzleme Sistemini ve Emisyon Raporundaki Emisyon Değerlerinin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla Doğrulayıcı Kuruluş tarafından görevlendirilen Yetkin atanmış personellerden oluşan ekibe Doğrulama Ekibi denir. 

Doğrulama Ekibi asgari olarak bir Baş Doğrulayıcı, Denetimine gidilen tesisin ilgili kapsamından atanmış yetkin en az bir Doğrulayıcı ve Denetime gidilen tesisin kapsamından teknik yetkinliğe sahip en az bir Teknik Uzmandan oluşur. Doğrulama Ekibinin görevlendirilmesinde toplam yetkinliği önemlidir. 

Doğrulama Ekibinde en fazla bir Baş Doğrulayıcı yer alması gerekir iken tesisin kapsam sayısına göre birden fazla Doğrulayıcı ve tesisin doğrulanmasında Baş Doğrulayıcı ve Doğrulayıcılara teknik konularda yardımcı olması açısından birden fazla teknik uzman görevlendirilebilir. 

Bir Baş Doğrulayıcı aynı zamanda Doğrulayıcı ve Teknik Uzman Yetkiliğine de sahip ise Doğrulama Ekibi bir kişiden de oluşabilir.

Doğrulama Ekibinde Aktif olarak görev yapan Baş Doğrulayıcı, Doğrulayıcı ve Teknik Uzmanların yanı sıra Doğrulama Ekibinde sorumluluğu olmayan fakat yetiştirilmek üzere görevlendirilen Aday Baş Doğrulayıcı, Aday Doğrulayıcı ve Kapsam Adayları da görev yapabilir. 

Bağımsız Gözden Geçirme (BGG) Ekibi Nedir?

Doğrulama Ekibi tarafından Tesislerin İzleme Planındaki İzleme Sistemini ve Emisyon Raporundaki Emisyon Değerleri ile ilgili yapılan Kontrollerin Doğrulama Prosedürlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolü sağlamak amacıyla Doğrulama Ekibi ile aynı yetkinliğe sahip Doğrulama Ekibinden bağımsız kişilerden oluşan ekibe BGG Ekibi denir.

BGG Ekibi de Doğrulama Ekibinde olması gereken En az bir Baş Doğrulayıcı ve Denetimi yapılan tesisin kapsamından teknik yetkinliğe sahip en az bir Teknik Uzmandan oluşur.  

Doğrulama Ekip Üyeleri Kimlerdir?

Baş Doğrulayıcı Nedir?   

Baş doğrulayıcı: Sera gazı emisyon raporunun doğrulama sürecini yürütmekten ve raporlamaktan sorumlu olan, idari olarak doğrulama ekibinin yönetimi ve denetimiyle görevlendirilen kişiye denir.  

Doğrulayıcı Nedir?   

Doğrulayıcı: Doğrulama ekibinin üyesi olan ve denetimi yapılan sektörde sera gazı emisyon raporunun doğrulama işlemlerini gerçekleştirmekten sorumlu olan kişiye  denir.   

Not: Doğrulama Ekibinde Doğrulayıcı olarak görev yapan bir personel aynı zamanda Baş Doğrulayıcı Yetkinliği var ise o denetimde Baş Doğrulayıcı olarak ta görev yapabilir veya Bir Baş Doğrulayıcı aynı zamanda denetim yapılan sektörde Doğrulayıcı niteliklerine haiz ise o denetimde Baş Doğrulayıcı görevinin yanında Doğrulayıcı olarak ta görev yapabilir.  

Teknik Uzman Nedir?  

Teknik uzman: Doğrulama faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesinde görev alan ve belirli bir konu ile alakalı detaylı bilgi ve uzmanlığa sahip doğrulama faaliyetleri ile ilgili Doğrulayıcı ve Baş Doğrulayıcıya Teknik olarak destek olan kişiye denir. Teknik Uzmanlar tek başına doğrulama faaliyeti yürütemez. 

Örnek Teknik Uzmanlık Konuları

Teknik Uzmanlar Doğrulaması yapılan tesiste Baş Doğrulayıcı ve Doğrulayıcılara aşağıda Örnekleri verilen konularda teknik destek sağlayabilir.

 • Tesisin Emisyon Değerlerini etkileyen her türlü yakıt, malzeme, Üretim prosesleri, Emisyon Kaynakları, Noktaları, Ölçüm cihazları vb. konularla ilgili sektörel bilgiler
 • Tesisin Emisyon Değerlerini etkileyen kullanmış olduğu Yazılım Teknolojiler ile ilgili bilgiler
 • Tesisin Emisyon Değerlerini etkileyen Faaliyet Verilerinin ölçümünde kullanılan Ölçüm cihazları konusunda bilgi sahibi (Örnek Sürekli Ölçüm sistemi SEÖS, vb.)
 • Tesiste Hesaplama Faktörleri kendi Laboratuvarından analiz ediliyor ise ISO 17025 Konusunda bilgi sahibi
 • Tesiste Biokütle kullanılıyor ise Biokütle yakıtlarla ilgili bilgi sahibi 

Not:Doğrulama Ekibinde görevli bir Doğrulayıcı veya Baş Doğrulayıcı herhangi bir konuda teknik konularda da yetkinliğe sahip ise o doğrulama ekibinde görev yaptığı Baş Doğrulayıcı veya Doğrulayıcı görevinin yanında Teknik Uzman olarak ta görevlendirilebilir. 

Doğrulama Ekiplerinde Görev Alacak Personellerde Aranacak Asgari Şartlar Nelerdir?

Baş Doğrulayıcı Olmak için Asgari Şartlar

Bir Kişinin Doğrulama Ekibinde Baş Doğrulayıcı olarak Görev yapabilmesi için asgari olarak aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

 • Toplam iş tecrübesi en az 5 yıl olmalıdır.
 • Herhangi bir Doğrulayıcı kuruluşlarda en az 2 yıl doğrulayıcı olarak çalışarak doğrulama iş tecrübesini kazanmış olmalıdır.
 • Herhangi bir Doğrulayıcı Kuruluşta Doğrulayıcı olarak gerekli süre tamamlandıktan sonra, gözlemci baş doğrulayıcının liderliğinde, baş doğrulayıcı görevi ile en az asgari adam-gün sürelerinin toplamı 40 adam-günlük doğrulama tecrübesi içeren en az 10 tam doğrulamayı ardışık son 2 yıl içerisinde tamamlamış olmalıdır.

Doğrulayıcı Olmak için Asgari Şartlar

Bir Kişinin Doğrulama Ekibinde herhangi bir kapsamda Doğrulayıcı olarak Görev yapabilmesi için asgari olarak aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. 

 • Toplam iş tecrübesi en az 3 yıl olmalıdır.
 • Herhangi bir Doğrulayıcı kuruluşlarda en az 1 yıl doğrulayıcı olarak çalışarak doğrulama iş tecrübesini kazanmış olmalıdır.
 • Baş doğrulayıcının yönlendirmesi ve kılavuzluğu altında: aday doğrulayıcı olarak asgari adam-gün sürelerinin toplamı en az 30 adam-günlük doğrulama tecrübesi içeren en az 8 tam doğrulamayı ardışık son 2 yıl içerisinde tamamlamış olmalıdır.
 • Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmalıdır.
 • Destek vereceği konu veya sektörlerde en az 4 yıllık teknik mesleki tecrübeye haiz olmalıdır.

Teknik Uzman Olmak için Asgari Şartlar 

Not 1: Teknik uzmanlar için mesleki tecrübe, Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri yürüten tesislerin projelendirilmesi, işletilmesi, ilgili üretim veya hizmetin gerçekleştirilmesi, ürün deneyleri/hizmet kontrolü, üretim veya hizmet ile ilgili danışmanlık, tasarım veya kalite kontrolü, ürün veya hizmet incelemesi konularında çalışılarak kazanılmış olmak zorundadır. 

Not 2:  Baş doğrulayıcı ve doğrulayıcılar asgari 5 doğrulama sürecinde ve sahada 30 takvim günü fiili olarak görev aldıkları tesislerin faaliyetleri konusunda teknik yetkinliği kazanmış sayılır. Bu durum, doğrulayıcı kuruluş tarafından değerlendirilip kayıt altına alınır. Bu kişilerden 4 yıl teknik tecrübe şartı aranmaz.

 

Baş Doğrulayıcı ve Doğrulayıcı Nasıl Olunur?

Doğrulama Ekibinde Baş Doğrulayıcı veya Doğrulayıcı olabilmek için öncelikle asgari şartları sağlayıp Doğrulayıcı Kuruluşların yapacağı Eğitim Sınav ve Yetiştirme Programı kapsamında Doğrulama Projelerinde belirli süre Staj sürecinin tamamlanması gerekir. 

Baş Doğrulayıcı olacak kişilerin Aday Baş Doğrulayıcı şartlarını sağlaması gerekir.

Doğrulayıcı olarak görev yapacak kişilerin Aday Doğrulayıcı  şartlarını sağlaması gerekir. 

Bir Doğrulayıcının doğrulayıcı olarak görev yaptığı sektörlerden başka yetkin olarak doğrulama yapmak istediği sektörlerde de doğrulayıcı olabilmesi için Kapsam Adayı asgari şartlarını sağlaması gerekir. 

Aday Doğrulayıcı Nedir?  

Aday Doğrulayıcı: Doğrulama Ekibinde herhangi bir Doğrulama sorumluluğu olmayan Doğrulayıcı olabilmek için Doğrulama süreçlerini öğrenen kişiye denir. 

Kapsam Adayı Nedir?

Kapsam Adayı: Doğrulama Ekibinde daha önce yetkinliği olmayan ve atanmadığı herhangi bir sektörel kapsamdan Doğrulayıcı olarak atanabilmek için Doğrulama Faaliyetlerinde ilgili kapsamdaki Doğrulayıcı görevlerini öğrenen kişiye denir.

Aday Baş Doğrulayıcı Nedir?

Aday Baş Doğrulayıcı: Doğrulama Ekibinde Baş Doğrulayıcı olarak atanabilmek için Doğrulama Ekibinin Baş Doğrulayıcısı gözetiminde Doğrulama Faaliyetlerindeki Baş Doğrulayıcı görevlerini öğrenen kişiye denir. 

Aday Baş Doğrulayıcı için Asgari Şartları Nedir ve Nasıl Baş Doğrulayıcı olunur?

Bir Kişinin Doğrulama Ekibinde Baş Doğrulayıcı olarak yetiştirilebilmesi için asgari olarak aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. 

 • İstihdam edilecek Aday Baş Doğrulayıcıların Kuruluşumuzda en az 1 kapsamdan Doğrulayıcı olarak atanmış ve görev yapıyor olması gerekir.
 • 3 yıl iş tecrübesini olmalıdır. (işveren tarafından ödenmiş aylık 30 günü aşmayan toplamda 1080 günlük SGK kaydı) 

Aday Baş Doğrulayıcının Yetiştirilmesi sürecinde; Aday Baş Doğrulayıcılar Baş Doğrulayıcı Eğitim Yetiştirme Programınadâhil edilir. Eğitim programını ve sınavı başarı ile tamamlayan Aday Baş Doğrulayıcılar doğrulama projelerinde yer alabilirler. 

Aday Baş Doğrulayıcıların Baş Doğrulayıcı olarak atanmaları için aşağıdaki kriterlerin sağlanması gerekmektedir.

 • Aday Baş Doğrulayıcının Yetiştirme Programı süreci sonunda Baş Doğrulayıcı olarak atanabilmesi için Yetiştirme Programı sürecinde İlk Saha yetkinlik ve performans değerlendirmesinden başarılı olması gerekmektedir.
 • Aday Baş Doğrulayıcı olarak 40 adam-günlük doğrulama tecrübesini içeren en az 10 tam doğrulamayı tamamladığına dair Doğrulama Raporlarının bulunması (Kuruluşumuzda veya Başka Doğrulayıcı Kuruluşlarda tamamlanan Bakanlığa Elektronik İmza ile teslim edilmiş ve Aday Baş Doğrulayıcı olarak görev yaptığına dair ifadenin yer aldığını içeren Doğrulama Raporları)
 • Başka Doğrulayıcı Kuruluşlarda tamamlanan Doğrulama tecrübeleri ve Doğrulamalar için Doğrulayıcı Kuruluş ile olan Sözleşmeleri (Sözleşme Başlangıç Bitiş ve Doğrulayıcı Kuruluşun onayını içeren)
 • 5 yıllık İş Tecrübesine dair Kayıtlar (2 yılı Kuruluşumuzda veya Başka Doğrulayıcı Kuruluşlarda tam zamanlı veya yarı zamanlı olmak üzere Sözleşmeleri) 

Aday Doğrulayıcı için Asgari Şartlar Nedir ve Doğrulayıcı Nasıl Olunur?

Bir Kişinin Doğrulama Ekibinde Doğrulayıcı olarak yetiştirilebilmesi için asgari olarak aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. 

 • Toplam iş tecrübesi en az 2 yıl olmalıdır. 2 yıllık süre hesabında; işveren tarafından ödenmiş aylık 30 günü aşmayan toplamda 720 günlük SGK kaydı dikkate alınır.
 • Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmalıdır. 

Aday Doğrulayıcının Yetiştirilmesi sürecinde; Aday Doğrulayıcılar Sera Gazı Zorunlu Eğitim Programına dâhil edilir. Eğitim programını ve sınavı başarı ile tamamlayan Aday Doğrulayıcılar Kapsam Eğitim Programınına tabi tutulurlar. Kapsam Eğitim Programında yer alan ilgili kapsam eğitimini ve sınavını başarı ile tamamlayan adaylar doğrulama projelerinde yer alabilirler. 

Aday Doğrulayıcıların Doğrulayıcı olarak atanmaları için aşağıdaki kriterlerin sağlanması gerekmektedir.

 • Aday Doğrulayıcının Yetiştirme Programı süreci sonunda Doğrulayıcı olarak atanabilmesi için Yetiştirme Programı sürecinde İlk Saha yetkinlik ve performans değerlendirmesinden başarılı olması gerekmektedir.
 • Aday Doğrulayıcıların, Kuruluşumuzda en az bir yıl Yetiştirme Programı çerçevesinde “aday doğrulayıcı” olarak çalışmış olması gerekmektedir.
 • Aday Doğrulayıcının; herhangi bir kapsamdan bağımsız olarak Doğrulayıcı olabilmesi için Kuruluşumuzda Yetiştirme Programı sürecinde Akreditasyon Tebliğ kapsamında en az 30 adam-günlük doğrulama tecrübesini içeren en az 8 tam doğrulamayı “Ardışık son iki yıl” içinde tamamlamış olması gerekir.
 • “Ardışık son iki yıl” ifadesi doğrulama raporunun ait olduğu sera gazı emisyon raporunun ait olduğu yıldan bağımsız olarak doğrulama süreçlerinin gerçekleştirildiği bir birini takip eden iki takvim yılı olarak kabul edilir.
 • Aday Doğrulayıcının Doğrulayıcı olarak atanabilmesi için toplam iş tecrübesinin en az 3 (en az 1 yılı Kuruluşumuzda “aday doğrulayıcı” olarak) yıllık iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir. 

Kapsam Adayı için Asgari Şartlar Nedir ve Atanılmayan Kapsamdan Nasıl Doğrulayıcı Olunur?

Bir Kişinin Doğrulama Ekibinde yetkin olmadığı kapsamlardan da Doğrulayıcı olarak yetiştirilebilmesi için asgari olarak aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. 

 • İstihdam edilecek Kapsam Adaylarının Kuruluşumuzda en az 1 kapsamdan Doğrulayıcı olarak atanmış olması gereklidir. 

Kapsam Adayı Yetiştirilmesi sürecinde; Kapsam Adayı Kapsam Eğitim Yetiştirme Programınadâhil edilir. İlgili kapsamlardan eğitim programını ve sınavı başarı ile tamamlayan Kapsam Adayı ilgili kapsamlara ait doğrulama projelerinde yer alabilirler. 

Kapsam Adayının ilgili kapsamdan Doğrulayıcı olarak atanmaları için aşağıdaki kriterlerin sağlanması gerekmektedir.

 • Kapsam Adayının Yetiştirme Programı süreci sonunda ilgili kapsamdan Doğrulayıcı olarak atanabilmesi için Yetiştirme Programı sürecinde İlk Saha yetkinlik ve performans değerlendirmesinden başarılı olması gerekmektedir.
 • Her bir kapsamdan herhangi bir doğrulayıcı kuruluşta en az 4 doğrulama sürecinde yer almış olması gereklidir.