ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

SERA GAZI DOĞRULAMA DENETİM SÜRESİ NEDİR ZAMANI NE KADARDIR ?

sera-gazi-dogrulama-denetim-suresi-zamani-ne-kadardir

Tesislerin Doğrulama Süreleri Nedir ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması Ve Doğrulayıcı Kuruluşların  Akreditasyon Tebliğine  göre Tesis kategorileri için belirlenmiş asgari Sera gazı doğrulama süreleri ve saha ziyareti için harcanacak asgari süreler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Tesis Kategorileri için Asgari Sera Gazı Doğrulama Süreleri

Tesis Kategorisi

Asgari Doğrulama Süresi

(1)

Asgari Saha Ziyareti Süresi (Asgari doğrulama süresi içinde)

(2)

Asgari Stratejik Analiz Saha Ziyareti Süresi (Yapılacaksa, asgari doğrulama süresine ek olarak)

(3)

Asgari Teknik Uzman Süresi (Doğrulama ekibinde kullanılması durumunda doğrulama süresine ek olarak)

(4)

(adam-gün)

(adam-gün)

 

(adam-gün)

(adam-gün)

Düşük emisyonlu tesisler

3

1

0,5

0,5

Kategori A tesisler

4

2

0,5

0,5

Kategori B tesisler

8

4

1

1

Kategori C tesisler

16

6

1

1

EK-1’de belirtilen faaliyet grubu 2,3 (tüm alt faaliyetleri aynı anda gerçekleştiren) veya 8.3’te yer alan Kategori B ve C tesisler

20

8

2

2

 

*Sözleşme öncesi gerçekleştirilecek saha ziyareti için harcanacak süreler tablodaki sürelere dahil değildir. Tablonun (1), (2) ve (3) üncü sütunlarındaki süreler sadece baş doğrulayıcı ve doğrulayıcıların doğrulama sözleşmesi sonrası faaliyetlerini kapsar. (4) üncü sütun sadece teknik uzmanların doğrulama sözleşmesi sonrası faaliyetlerini kapsar.

Doğrulayıcı kuruluş doğrulamanın sağlıklı şekilde yürütülmesi için:

  1. Tesisin niteliği ve faaliyetlerinin karmaşıklığı,
  2. Emisyon kaynaklarının ve kaynak akışlarının sayısı,
  3. Bakanlık onaylı izleme planındaki bilgiler ve planın karmaşıklığı,
  4. Önemlilik seviyesi,
  5. Tesisin veri akış faaliyetlerinin ve kontrol sisteminin kapsamı ve karmaşıklığı,
  6. Sera gazı emisyonları ile ilgili bilgi ve verilerin yeri

 hususlarını dikkate alarak tabloda verilen süreleri arttırabilir.

Sera Gazı Doğrulama Zamanı Nedir Tesisler Doğrulama Kuruluşları ile Ne zaman Anlaşmalıdır. ?

Tebliğde Sera Gazı Emisyon Raporlarını doğrulatacak kuruluşlar Emisyon raporunu hazırlamadan önce yani izleme yılının 15 kasımına kadar sera gazı Yetki kapsamı doğrultusunda bir doğrulayıcı kuruluşla anlaşıp sözleşme imzalamak zorundadır. 
Doğrulayıcı kuruluş stratejik analizi, doğrulaması yapılacak sera gazı emisyon raporunun ait olduğu yıl içerisinde bitirir. 
Tesisler Sera Gazı Emisyon Raporlarını hazırlamadan Doğrulayıcı Kuruluş doğrulama faaliyetlerine balşamalıdır. 
Burada unutulmaması gereken konu sorumluluk ve yükümlüklük Tesislerde dir ve Doğrulama Kuruluşları ile yapmaları gereken sözleşme zamanalarında olabilecek gecikmelerden Tesisler sorumludur. 
Tesisler doğrulanmış sera gazı emisyon raporlarını en geç 30 Nisana kadar Bakanlığa sunmaları gerekir. 
Sera Gazı doğrulama zaman aralığı geniş bir zaman aralığı olup Tesisler 30 nisandan çok nce doğrulayıcı kuruluşa Emisyon Raporlarını teslim etmek zorundadır.