ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

SERA GAZI DOĞRULAYICI KURULUŞ DOĞRULAMA KURULUŞLARI NEDİR KİMLERDİR HANGİLERİDİR GÖREVLERİ NELERDİR ?

sera-gazi-dogrulayici-kurulus-dogrulama-kuruluslari-nedir-gorevleri-nelerdir

Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş Nedir Kimlerdir Hangi Kuruluşlardır?

Sera Gazı İzleme Planlarına göre Sera Gazı Yönetim Sistemlerinin Doğrulama işleminin tüm aşamalarını yürütmek üzere TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş Yeterlik Belgesi almış olan kurum kuruluş veya kuruluşlara Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş denir. 

Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş Neden Gereklidir?

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğine göre Sera Gazı emisyonlarını takip etmesi gereken firmaların işletmelerin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğine göre Sera Gazı emisyonlarını nasıl takip edeceklerini Çevre Şehircilik Bakanlığına Sera Gazı Emisyon İzleme Planı ile sunuldu.  Çevre Şehircilik Bakanlığı bu sunulan Sera Gazı Emisyon İzleme Planlarını kendi adına doğrulatacak ve işletmelerin sera gazı izleme planına göre  emisyonlarını takip edip etmediklerini ve sera gazı emisyon raporlarındaki değerlerin ve verilerin doğruluğu, bu verilerin doğru bir sistemden üretildiğinin teyit edilmesi amacı ile Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğine göre doğrulama kuruluşlarına Doğrulayıcı Kuruluş Yeterlik Belgesi vererek ve bu  sera gazı doğrulayıcı kuruluşların TÜRKAK akreditasyon kurumundan TS EN ISO 14065  standardına göre akredite edilmesi şartı getirilmiştir.  Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşlar Doğrulama firmaları Sera Gazı  Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliğine göre işletmelerin Sera Gazı İzleme Planlarını Sera Gazı Emisyon İzleme Yönetim Sistemlerini ve sera gazı  emisyon raporlarını denetleyerek doğrulamak zorundadır. 

Kimler Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş olabilir ? Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşların Nitelikleri Nelerdir ?

 Sera Gazı Doğrulayıcı kuruluşlar aşağıdaki niteliklere sahip bir organizasyon olması gerekir. 

a) Türkiye’de kurulmuş kurum veya kuruluş olması,

b) Bütün faaliyetlerden ve iletişimden sorumlu bir “sorumlu müdür” görevlendirmesi,

c) Sorumlu müdüre bağlı ve kalite yönetiminden sorumlu bir “kalite yöneticisi” görevlendirmesi,

ç) Akreditasyon Tebliği EK-2’de yer alan niteliklere sahip en az üç adet baş doğrulayıcıyı tam zamanlı istihdam etmesi,

d) Yönetmelik kapsamında doğrulama faaliyetini gerçekleştirebilecek ölçüde yönetim yapısına, gerekli teknik donanıma, belge ve kayıt düzenine sahip olması, gerekli yönetim ile yönetim sistemine ilişkin yapıyı ve yazılı politikalarını oluşturmuş olması,

e) Bu Tebliğ kapsamında istihdam edilen tüm personelin Akreditasyon Tebliği EK-2’de verilen nitelikleri haiz olması,

f) Ticaret sicil gazetesinde yer alan faaliyet kapsamında veya “amaç ve konu” başlığı altında sera gazı emisyonlarının doğrulanması işine ilişkin ifadelerin yer alması,

Sera Gazı Doğrulayıcı Kurum Kuruluşların Görev Sorumlulukları Nelerdir ? 

Sera Gazı Doğrulama Kuruluşu Doğrulama sırasında aşağıdaki hususlara ilişkin değerlendirme yapmak zorundadır 

a) Sera gazı emisyon raporunun eksiksiz olması ve Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğine yer alan hükümlere uygun olması değerlendirmeli ve doğrulamalıdır. 
b) İşletmenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış Sera Gazı Emisyon İzleme Planına uygun olarak faaliyetlerini yürütmüş ve yükümlülüklerini yerine getirmiş olması değerlendirmeli ve doğrulamalıdır. 
c) Sera Gazı Emisyon Raporundaki verilerin önemli hatalı bildirimler içermemesini değerlendirmeli ve doğrulamalıdır. 
ç) İşletmenin firmaların Sera Gazı Emisyon İzleme Planı  Sera Gazı Emisyon raporlama performansını geliştirmek amacıyla veri akış faaliyetleri, kontrol sistemi ve ilgili prosedürlere destekleyici bilgi sağlanıp sağlanamayacağını yani iyi bir Sera Gazı Yönetim Sisteminin olup olmadığını denetmeli ve doğrulamalıdır. 

Sera Gazı Doğrulayıcı kuruluşlar doğrulama yapmadan önce yani sözleşme öncesi önce asgari olarak aşağıdaki hususlarda değerlendirme yapmalıdır 

a) Sera Gazı Doğrulama faaliyetinin  kendi akreditasyon ve yetkisi kapsamında olduğunu kontrol etmelidir 
b) Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliğine göre sera gazı emisyon raporunun doğrulanması süreci ile ilgili riskleri değerlendirmelidir 
c) Sera Gazı Doğrulama işleminin kapsamını belirlemek için, işletme ve firmalar tarafından temin edilen bilgileri gözden geçirmelidir 
ç) Tesisin ve faaliyetlerin karmaşıklık seviyesine uygun niteliklere sahip doğrulama ekibini (Baş Doğrulayıcı, Doğrulayıcı ve Teknik Uzman) oluşturmak için kendi bünyesinde gerekli yetkinlik, personel ve kaynaklara sahip olup olmadığını ve ayrıca belirlenen süre içinde doğrulama faaliyetlerini başarılı şekilde tamamlamak için kapasitesinin yeterli olup olmadığını kontrol etmelidir, 
d) Oluşturulacak doğrulama ekibinin, (Baş Doğrulayıcı, Doğrulayıcı ve Teknik Uzman) bahse konu tesise dair doğrulama faaliyetlerini yürütmek için gereken tüm yetkinliğe ve kişilere sahip olmasını sağlamak için kapasitesinin yeterli olup olmadığını kontrol etmelidir, 
e) Sera Gazı Doğrulamasını gereken şekilde yürütmek için doğrulama süresini belirlemelidir.