ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Raporlanması ve Doğrulanması Sürecinde İşletme ve Doğrulayıcı Kuruluş Görevleri

1. İzleme Planının İşletmeler Tarafından Hazırlanması ve Onaylatılması

Öncelikle süreç izleme planının hazırlanmasıyla başlamaktadır. Tesis tarafından hazırlanan  İzleme planları Bakanlık tarafından onaylanır. Eğer tesis 2015 yılından sonra faaliyetlerine başladı ise , Yönetmelik Madde 6 uyarınca sera gazı emisyonlarını ilk izlemeye başladıkları tarihten en az 6 ay önce izleme planlarını hazırlayarak Bakanlığa göndermek zorundadır. Örneğin tesis 1 Ocak 2018 tarihinde işletmeye girerek emisyonlarını izlemeye başlayacaksa bu tesis için izleme planını sunmak için son tarih 30 Haziran 2017’dir. Bir izleme planında herhangi bir değişiklik yapılıp yenilenmediği müddetçe mevcut izleme planı güncelliğini korur. Bakanlık tarafından İzleme planı onaylandıktan sonra tesiste izleme planını etkileyecek herhangi bir değişiklik olmadığı ya da doğrulayıcı kuruluşun bulguları izleme planında bir güncelleme gerektirmediği müddetçe tesisin yeni bir izleme planı hazırlamasına gerek yoktur. 

2. İşletmelerin Sera Gazı Emisyonlarını İzlemesi

BBu süreç emisyonların izlenmesi aşamasıyla devam eder. Aşağıdaki Şekilde de gösterildiği üzere işletme sürekli olarak emisyonlarını izler. İzlemenin yapılacağı hesaplama ya da ölçüm yöntemlerinden hangisi tercih edildiyse bu yöntemlere göre uygun prosedür ve yönetim sistemiyle emisyonlarını izler. Bakanlıkça onaylanmış olan izleme planlarını kullanarak 1 Ocak-31 Aralık tarih aralıklarında raporlar.

3. İşletmeler Tarafından Emisyon Raporlarının Hazırlanması, Doğrulayıcı Kuruluşla Anlaşması ve Sözleşme İmzalaması

İzleme Planı Onaylı Olmayan Tesislerle Doğrulayıcı Kuruluşlar Sözleşme İmzalayamaz. İzleme Planı Onaylı Tesisler , Çevrim İçi Sistemi (online.cevre.gov.tr) kullanarak 1 Ocak-31 Aralık tarih aralığına ait emisyonlarını raporlar. Ayrıca işletmelerin Yönetmelik Madde 8 baz alınarak hazırlanmış olan emisyon raporlarını Bakanlığa sunmadan önce Bakanlıkça yetkilendirilmiş Doğrulayıcı Kuruluşlara doğrulatması gerekir. Doğrulayıcı Kuruluşların takip etmesi gereken adımlar aşağıdaki Şekilde gösterilmiştir. Bu kapsamda Doğrulama ve Akreditasyon Tebliği uyarınca doğrulama işlemlerine başlanabilmesi için işletme ile doğrulayıcı kuruluş en geç raporlama yılının 15 Kasım tarihine kadar sözleşme imzalaması gerekmektedir. Örneğin 2017 yılı emisyonlarını içeren yıllık emisyon raporunun doğrulanması için en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar doğrulayıcı kuruluş ile işletmenin sözleşme imzalaması gerekmektedir. Sözleşmenin imzalanmasının ardından işletme doğrulayıcı kuruluşa gerekli belgeleri temin etmekle yükümlüdür. 

4. Doğrulayıcı Kuruluşun Doğrulama Sürecine Başlaması

Stratejik analiz, İzleme Dönemi içerisinde doğrulayıcı kuruluşlarca tamamlanması gereken bir süreçtir. Doğrulayıcı kuruluş, Doğrulama ve Akreditasyon Tebliği  uyarınca stratejik analiz esnasında tesisi en az bir kere yerinde görmek üzere bir saha ziyareti gerçekleştirir (Doğrulayıcı Kuruluş Son İki yıl içerisinde tesiste doğrulama yürütmüş ise Stratejik Analizin Saha ziyaretini yapmak zorunda değildir.) ve bu sürecin tamamlanmasının ardından doğrulayıcı kuruluş risk analizine başlar. Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama sürecinin herhangi bir noktasında saha ziyaret(ler)inde bulunabilir. İşletmenin temin ettiği belgeler Doğrulayıcı Kuruluş tarafından incelenir ve elde ettiği bulguları işletmeye bildirir. Doğrulama ve Akreditasyon Tebliği uyarınca İşletme kendisine bildirilen bulguları düzeltmekle yükümlüdür. Bu bulgular doğrultusunda işletmenin izleme planında ya da yıllık emisyon raporunda revizyon yapması gerekebilir. İzleme planı, Bakanlıkça onaylanmış olsa bile doğrulayıcı kuruluşun izleme planı üzerinde yorum yapma hakkı mevcuttur.

5. Doğrulamanın Tamamlanması ve İşletmeye Sunulması

Doğrulayıcı Kuruluş Çevrim İçi Sistem (online.cevre.gov.tr) üzerinden doğrulama raporu hazırlar ve işletmeye sunar. Fakat Doğrulayıcı Kuruluş doğrulama raporunu işletmeye sunmadan önce raporu ve doğrulama kayıtlarını süreçte yer almamış bağımsız ve yetkin bir tetkikçiye sunar. Bağımsız gözden geçirmenin ardından Doğrulayıcı Kuruluş nihai doğrulama raporunu işletmeye sunar. Böylece yıllık emisyon raporu ve doğrulama raporu birleşerek, doğrulanmış yıllık emisyon raporu haline gelir. Doğrulanmış yıllık emisyon raporları 30 Nisan tarihine kadar işletme tarafından Bakanlığa sunulur. Doğrulanmış yıllık emisyon raporları Bakanlık tarafından bir daha onaylanmaz. 


6. İşletmelerin Periyodik İyileştirme Raporu Hazırlaması


Son olarak aşağıdaki Şekilde de gösterildiği üzere işletmeler İ&R Tebliğinde belirtilen koşullar ve sıklıkta iyileştirme raporlarını hazırlar. İyileştirme raporu, uygulanan izleme yönteminin ve performansın geliştirilebilmesi amacıyla hazırlanır. İyileştirme raporunun hazırlanması söz konusu olduğu durumlarda İşletme iyileştirme raporunu 30 Haziran tarihine kadar Bakanlığa onaylatmakla yükümlüdür. 

SGETS