ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerimiz

VİZYONUMUZ

Tüm belgelendirme, doğrulama ve onaylama hizmeti veren kuruluşlar, yasal otoriteler ve hizmet alan işletmeler nezdinde adı güvenle anılan, iyi niyet ve kalitesinden ödün vermeyen, sürekli iyileştirme prensibi ile hem ulusal hem de uluslararası alanda yol gösterici akredite kuruluş olmak.

MİSYONUMUZ

Akreditasyon kuralları ve yasal mevzuat doğrultusunda, yetkin personel ile iklim değişikliği konularına yönelik olarak doğrulama, onaylama ve belgelendirme hizmetine ihtiyaç duyan tüm işletmelere, dürüst, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir işletme yapısına erişime katkı sağlamada itici ve seçici bir güç olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk,
 • Tarafsızlık,
 • Profesyonellik,
 • Uzmanlaşma,
 • Gizlilik,
 • Güvenilirlik,
 • Dürüstlük,
 • Kalite,
 • Müşteri memnuniyeti,
 • Yenilik ve öncülük,
 • Sürekli iyileşme ve gelişme,
 • Değişime hızlı adaptasyon,
 • Süreklilik,
 • Kamu yararı,
 • Gizlilik ve güvenilirlik,
 • Kaliteli ve ekonomik hizmettir.