ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

ISO 14064 Eğitimi ISO 14064-1 2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi Eğitimleri Nedir Ücreti Fiyatı Süresi Nedir Nerede Verilir Kim Verir

ISO 14064-1 2018 Eğitimi iso 14064-1 2018 Kurumsal Sera Gazı Emisyonları Karbon Ayak İzi Hesaplanması ve Raporlanması ile ilgili 3 adet eğitim verilmektedir. 

 • iso 14064-1 2018 Sera Gazı Emisyonları Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması ve Raporlanması Standardı Temel Eğitimi
 • iso 14064-1 2018 Sera Gazı Emisyonları Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması ve Raporlanması Standardı Dokümantasyon Eğitimi
 • iso 14064-1 2018 Sera Gazı Emisyonları Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması Hesaplanması ve Raporlanması İç Tetkik Eğitimi 

Yukarıdaki 3 iso 14064-1 2018 Sera Gazı Emisyonları Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması Eğitimleri birlikte veya ayrı ayrıda alınabilir. iso 14064-1 2018 Eğitimi talep edilmesi halinde Eğitim Takvimindeki Eğitim tarihlerinde veya talep halinde kurumsal olarak da alınabilir.

iso 14064-1 2018 Eğitimi, iso 14064 Eğitimi, iso 14064-1 2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi, iso 14064-1 Sera Gazı Emisyonları Dokümantasyon Eğitimi iso 14064-1 2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi,

Aşağıda iso 14064-1 2018 Sera Gazı Emisyonları Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması Eğitimlerin İçerikleri ve Süreleri Yer almaktadır. 

iso 14064-1 2018 Sera Gazı Emisyonları Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması ve Raporlanması Standardı Temel Eğitimi

iso 14064-1 2018 Temel Eğitim İçeriği
 • Sera Gazı Envanterleri Genel Tanıtımı
 • Sera Gazı Envanteri Gelişim Süreci
 • ISO 14064 Standardı 1., 2., ve 3. Bölümler
 • Kapsam
 • Terimler ve Tarifleri
 • Prensipler
 • Kuruluş Sınırları
 • Faaliyet Sınırları
  • Kapsam 1 Doğrudan Emisyonlar
  • Kapsam 2 Enerji Dolaylı Emisyonlar
  • Kapsam 3 Diğer Dolaylı Emisyonlar
  • Faaliyet Verilerinin Belirlenmesi
  • Hesaplama Faktörlerinin Belirlenmesi
  • Sera Gazı Emisyonları Karbon Ayak İzi Hesaplaması
 • Sera Gazı Envanter Bileşenleri
  • Sera Gazı Emisyonların Azaltımı Güdümlü Faaliyetler
  • Temel Yıl Seçilmesi
  • Belirsizlik Hesaplamaları
 • Sera Gazı Envanteri Kalite Yönetimi
  • Prosedürlerin ve Dokümanların Hazırlanması
 • Sera Gazının Raporlanması
  • Sera Gazı Envanterinin Hazırlanması
 • Doğrulama Faaliyetlerinde Kuruluşun Rolü

 Süre: 2 Gün

iso 14064-1 2018 Sera Gazı Emisyonları Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması ve Raporlanması Standardı Dokümantasyon Eğitimi

iso 14064-1 Dokümantasyon Eğitim İçeriği

 • ISO 14064-1 2018 Yönetim Politikaları ve Stratejileri ve Hedefleri
 • Kurumsal Sera Gazı Politika Beyanı ve Stratejiler
 • ISO 14064-1 2018 Standardı Risk / Fırsat Analizi
 • Kurumsal Sera Gazı Hedefleri ve Eylem Planları
 • Envanter Amacı, Temelleri, Kapsam Kriterleri ve Amaçlanan Kullanıcılar
 • ISO 14064-1 2018 Görev Tanımları
 • ISO 14064-1 2018 Yönetim İlkeleri
 • ISO 14064-1 2018 Sera Gazı Ölçüm İlkeleri
 • ISO 14064-1 2018 Envanter Yönetimi
 • ISO 14064-1 2018 Gerekli Dokümanlar
 • ISO 14064-1 2018 Tutulması Gerekli Kayıtlar
 • ISO 14064-1 2018 Standardı Prosedürleri
 • ISO 14064-1 2018 Eylem Planları ve Prosedürleri
 • ISO 14064-1 2018 Risk Değerlendirme Prosedürü
 • ISO 14064-1 2018 Doküman ve Kayıt Hazırlama Örnek Çalışma

 Süre: 1 Gün

iso 14064-1 2018 Sera Gazı Emisyonları Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması ve Raporlanması İç Tetkik Eğitimi

iso 14064-1 2018 İç Tetkik Eğitim İçeriği

 • İç Tetkik Terimleri ve Tanımları
 • İç Tetkik Prensipleri
 • İç Tetkik Programı Yönetimi
 • İç Tetkik Programının Uygulanması
 • İç Tetkik için Bilginin Toplanması Ve Doğrulanması
 • Saha Tetkik Faaliyetlerinin Yapılması
 • Tetkik Raporunun Hazırlanması Ve Sunulması
 • Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler
 • Takip Tetkikin Gerçekleştirilmesi
 • İç Tetkikin Tamamlanması
 • İç Tetkik Örnek Çalışma
Süre: 1 Gün