ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

ISO 14064 Eğitimi ISO 14064-1 2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi Eğitimleri Nedir Ücreti Fiyatı Süresi Nedir Nerede Verilir Kim Verir

iso 14064-1 2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması  Eğitimi

 
ISO 14064-1 2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitimi  veya iso 14064-1 2018 Kuruluş Düzeyinde Sera Gazı Emisyonları Hesaplanması ve Raporlanması olarak adlandırılan Eğitimimiz yüzyüze, Uzaktan veya online olarak 3 şekilde verilebilmektedir.

iso 14064-1 2018 Eğitimi talep edilmesi halinde Eğitim Takvimindeki Eğitim tarihlerinde Uzaktan veya talep halinde kurumsal olarak yüzyüze  alınabilir.

ISO 14061-1 2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi Online Eğitimi AURA Baş Doğrulayıcı ve Eğitimcileri tarafından hazırlanmış olup anlaşmalı olduğumuz ICTSERT Danışmanlık Eğitim firması Online Eğitim Portalında yayınlanmıştır. Ücretler, Ödeme ve Eğitimlerin verilmesi ICTSERT Eğitim firması sorumluluğunda olup Eğitimi tamamlamanız halinde ICTSERT Danışmanlık tarafından eğitim sertifikası verilecektir. 

ISO 14064-2018 Online Eğitimini https://www.isomarket.net/iso-14064-12018-kurumsal-karbon-ayak-izi-hesaplama-online-egitimi linkinden satınalabilirsiniz .

 iso 14064-1 2018 Eğitimi, iso 14064 Eğitimi, iso 14064-1 2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi, iso 14064-1 Sera Gazı Emisyonları Dokümantasyon Eğitimi iso 14064-1 2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi,

Aşağıda iso 14064-1 2018 Sera Gazı Emisyonları Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması Eğitimlerin Amacı İçerikleri ve Süreleri Yer almaktadır. 

iso 14064-1 2018 Eğitimin Amacı

ISO 14064-1:2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi  Eğitimi ile hedeflenen ana amaç, ISO 14064-1:2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi standardını ve sera gazı yönetim sistemlerini öğretmek ve katılımcıların ISO 14064-1:2018 Sera Gazı sisteminin kurulması ve gerekli hesaplamaların öğrenilmesinin sağlanmasıdır. Bu eğitim program ile katılımcılarda istenen ana amaç, Sera Gazı Yönetim Sisteminin amacını ve organizasyon kurmadaki etkililiğini, tutarlılığını ve sera gazları ile ilgili gerekli hesaplamaların yapılması ve sistem kurumu bakış açısı kazandırmaktır.

ISO 14064-1:2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi  Eğitimine Katılanların aşağıdaki Yetkinlikleri kazanması Hedeflenmiştir.

 • Sera Gazı Emisyonları İklim Değişikliği ve Tarihçesi Hakkında Bilgilendirme
 • Uluslar arası Sera Gazı Programları ve Standartları ISO 14060 Standartlar Ailesi Hakkında Bilgilendirme
 • ISO 14064-1 2018 Standardı Genel Bilgilendirme ve Terim ve Tanımlar
 • ISO 14064-1 2018 Standardına göre Kurumsal Sera Gazı Envanterinin oluşturulması ve Emisyonların Hesaplanmasının Sağlanması
  • Organizasyonel Sınırlar Birleştirme Yöntemlerinin Açıklanması
  • Raporlama Sınırları ve Sera Gazı Emisyon Ana Kategorilerinin ve Alt Kategorilerinin Açıklanması
  • Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Belirleme Sürecinin Açıklanması
  • Emisyon Hesaplama Yöntemlerinin Açıklanması
  • Faaliyet Verilerinin ve Hesaplama Faktörlerinin Nasıl Belirleneceğinin Açıklanması
  • Sera Gazı Envanteri Hakkında Bilgilendirme
  • Sera Gazı İzleme Raporlama ile ilgili Doküman ve Prosedürlerinin Açıklanması
  • Sera Gazı İzleme Raporlama Kayıtlarının Açıklanması
  • Belirsizlik Hesaplamalarının Açıklanması
  • Emisyon Raporunun İçeriği Hakkında Bilgilendirme

iso 14064-1 2018 Eğitim İçeriği 
ISO 14064-2018 Eğitimi 9 Bölümden oluşmaktadır. Bölümler ve ilgili Bölümlerde anlatılan konular aşağıdaki gibidir.

1.BÖLÜM İklim Değişikliği ve Sera Gazı Emisyonları Hakkında Bilgilendirme
İklim Değişikliği Küresel Isınma Sera Gazı Emisyonları Hakkında Bilgilendirme
Doğal Sera Etkisi Nedir ?
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Nedir ?
Küresel İklim Değişikliğine Yol Açan Etkenler Nedir ?
Küresel Isınma Etkileri Nelerdir?
İklim Değişikliği Konusunda Uluslararası Mücadelenin Tarihçesi

2.BÖLÜM Uluslar Arası Sera Gazı Programları ve ISO 14060 Standartlar Ailesi
Uluslar Arası Sera Gazı Programları Hakkında Bilgilendirme
Sera Gazı Programları Nedir ?
Uluslararası Sera Gazı Programları
Türkiye’deki Ulusal Sera Gazı Programları
ISO 14060 Standartları Hakkında Bilgilendirme
ISO 14060 Sera Gazı Standartları Nasıl Ortaya Çıkmıştır ?
ISO 14060 Sera Gazı Standartları Faydaları Nelerdir?
ISO 14060 Sera Gazı Standartları Nelerdir ?
ISO 14060 Sera Gazı Standartlarının Uygulamaları Nelerdir?
ISO 14064-1 2018 Standardı Nedir?
ISO 14064-2 2019 Standardı Nedir?
ISO 14064-3 2019 Standardı Nedir?
ISO 14065 2020 Standardı Nedir?
ISO 14066 2011 Standardı Nedir?
ISO 14067 2018 Standardı Nedir?
ISO / TR 14069 2017 Standardı Nedir?
ISO 14060 Standartları Arasındaki İlişki Nedir?

3.BÖLÜM ISO 14064-1 2018 Standardı Hakkında Bilgilendirme – Terimler ve Tanımlar
ISO 14064-1 2018 Standardının İçeriği
ISO 14064-1 2018 Standardının Hazırlanma ve Revizyonu
ISO 14064-1: 2006 Standardına Göre ISO 14064-1 2018 Revizyonunda Yapılan Ana Değişiklikler
ISO 14064-1 2018 Standardın Kapsamı
Sera Gazları İle İlgili Terimler
Sera Gazı Envanter Süreciyle İlgili Terimler
Biyojenik Malzeme İlişkin Terimler
Kuruluşlar, İlgili Taraflar Ve Doğrulamaya İlişkin Tanımlar
ISO 14064-1 2018 Standardının Prensipleri ve İlkeleri

4.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 5.Madde Sera Gazı Envanter Sınırı
Madde 5.1 Organizasyon Sınırların Açıklanması
Kuruluş Sınırları Birleştirme Yaklaşımları Nelerdir?
Kontrole Dayalı Birleştirme Nedir?
Öz Sermaye Payına Dayalı Birleştirme Nedir?
Madde 5.2 Raporlama sınırları
5.2.1 Raporlama sınırlarının belirlenmesi
5.2.2 Doğrudan sera gazı emisyonları ve azaltılmaları
5.2.3 Dolaylı sera gazı emisyonları
5.2.4 Sera Gazı Envanter Kategorileri

5.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 5.Madde Sera Gazı Emisyon Ana Kategorileri ve Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Belirleme Süreci
Kapsam 1 Doğrudan Sera Gazı Emisyonları
Dolaylı Sera Gazı Emisyonları
Kapsam 2 İthal Enerjiden Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonları
Kapsam 3 Ulaşımdan kaynaklanan Dolaylı sera gazı emisyonları
Kapsam 4 Kuruluş tarafından kullanılan Ürün/Hizmetlerden kaynaklanan Dolaylı sera gazı emisyonları
Kapsam 5 Kuruluştaki ürünlerin kullanımıyla ilişkili Dolaylı sera gazı emisyonları
Kapsam 6 Diğer kaynaklardan Dolaylı sera gazı emisyonları
Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Belirleme Sürecinin Açıklanması
Örnek Çalışma 1 Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonları Kategorilere Ayırma ve  Belirleme Süreci Büyüklük Etkisi
Örnek Çalışma 2 Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Kategorilere Ayırma ve Belirleme Süreci Etki Derecesi 

6.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 6. Madde Sera Gazı Emisyonlarının ve Azaltımlarının Miktarının Belirlenmesi
6.1 Sera gazı kaynaklarının ve yutak alanlarının belirlenmesi
6.2 Hesaplama Metodolojisinin Seçimi
Örnek Veri Akış Faaliyetlerinin Belirlenmesi 
6.3 Sera gazı emisyonlarının ve azaltımlarının hesaplanması
6.4 Temel yıl sera gazı envanteri
Sera Gazı Emisyon Hesaplama Örnekleri
Örnek 1 Doğalgaz Kaynaklı Doğrudan Sera Gazı Emisyonlarını Hesaplama
Örnek 2 Motorin Tüketiminden Kaynaklı Doğrudan ve Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Hesaplama
Örnek 3 Elektrik Tüketiminden Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Hesaplama

7.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 7. Madde Azaltma faaliyetleri
7.1 Sera gazı emisyonunu azaltma ve ortadan kaldırma girişimleri
7.2 Sera gazı emisyonunun azaltılması veya ortadan kaldırılması geliştirme projeleri
7.3 Sera gazı emisyonunu azaltma veya ortadan kaldırmayı geliştirme hedefleri
Örnek 1 Yakıt Değişimi ile Sera Gazı Emisyon Azaltma

8.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 8.Madde Sera Gazı Envanter Kalite Yönetimi
8.1 Sera gazı bilgi yönetimi
Oluşturulacak Prosedürler Hakkında Bilgilendirme
8.2 Kayıtların Saklanması ve Muhafazası
8.3 Belirsizliği değerlendirme
Örnek Çalışma Belirsizlik Hesaplaması

9.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 9.Madde Sera Gazı Emisyonlarının Raporlaması ve 10.Madde Kuruluşun doğrulama faaliyetlerindeki rolü
MADDE 9 Sera Gazı Emisyonlarının Raporlaması
9.1 Genel
9.2 Sera gazı raporunun planlanması
9.3 Sera gazı raporu içeriği
Örnek Çalışma Rapor İçeriği
MADDE 10 Kuruluşun doğrulama faaliyetlerindeki rolü

Eğitim Süresi : 

Yüzyüze Eğitim:  2 gün
Uzaktan Eğitim: 2 gün
Online Eğitim : Eğitim Videoları Süresi Toplam videoların süresi 350 Dakikadır. (5 Saat-50 Dakika)