ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

İtirazları ve Şikayetleri Ele Alma Sürecimiz

Bütün İtiraz ve Şikayetler http://www.seragazidogrulama.com/iletisim/sikayet-ve-itiraz-basvuru-formu linkinden İtiraz ve Şikayet Başvuru Formu üzerinden yazılı olarak yapılır. 

İtiraz ve Şikayet Başvuru Formu  online olarak bütün ilgili kısımlarının dolduruması gerekmektedir. Formda yer almayan alanlarla ilgili ek bilgi belge yine Formun Var ise İtiraz ve Şikayet ile ilgili Ekler bölümünden gönderilebilir.

Yapılan İtiraz ve Şikayetleriniz AURA Üst Yönetimine doğrudan ulaşmaktadır. 

Şirketimize iletilen itiraz ve şikâyetler Genel Müdür tarafından atanan İtiraz ve Şikayetten birinci derecede etkilenmeyen, itiraz ve şikayette bulunan müşterinin doğrulama sürecinde Doğrulama Ekip üyesi olarak görev almamış  Şikâyet ve İtiraz Değerlendirme Komitesi tarafından AURA Politika ve Prosedülerine göre değerlendirilir. 

İtirazları ve şikayetleri ele alma sürecinin bütün aşamalarındaki bütün kararlardan, Şirketimiz sorumludur.

İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirme Komitesi üyeleri, Doğrulama ve sera gazı beyanı üzerine hazırlanmış bildirimleri gerçekleştirenlerden farklı kişiler görevlendirilir.

Şikayet ile ilgili şikayet eden ve şikâyet konusunun gizliliğini korunmaktadır.

İtiraz ve Şikâyet üzerine alınan kararlarda kesinlikle, tarafsız, bağımsız ve objektif bir şekilde ele alınır, itiraz ve şikâyet edene karşı herhangi ayrımcı bir eyleme yol açmaması ile ilgili riskler değerlendirilir.

İtiraz ve şikâyetler ile ilgili süreçlerin bütün aşamalarında ve alınan kararlarda ilgili tarafların bilgilendirilmesi şeffaflık politikamızın bir göstergesidir ve bu süreç olabildiğince şeffaf ve açık olarak ele alınır ve ilgili tüm taraflar bilgilendirmeler yapılır.