ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

ISO 14064-3:2019 Standardının Revizyonunda 2019 Yeni Versiyonunda Değişiklikler Nedir Nelerdir

ISO 14064-3:2019 Standardı Nedir?

Sera gazı beyanlarının doğrulanması ve onaylanması sağlayan ISO 14064-3 Standardının yeni revizyonu Nisan 2019'da yayınlandı. Yeni Revizyon ISO 14064-3:2019 olarak yayınlandı ve revize edilen ilk baskıyı (ISO 14064-3: 2006) iptal edildi.
ISO 14064-3:2019 Standardı ilke ve gereksinimleri belirtir ve sera gazı (GHG) beyanlarının doğrulanması ve doğrulanması için rehberlik sağlar.
ISO 14064-3:2019 Standardı Organizasyon, proje ve ürün sera gazı beyanlarının Doğrulanması ve Onaylanması için kullanılmaktadır.
ISO 14064 Standartları olan ISO 14064-1, ISO 14064-2 ve ISO 14064-3 Standartlarının tamamı 2018 ve 2019 yıllarında revize edilmiş olup ISO 14064-1 2018 Yılında ISO 14064-2 ve ISO 14064-3 Standartları ise 2019 yılında revize edilmiştir.
Revize edilen ISO 14064 Standartları içerisinde en çok değişikliğe uğrayan standart ISO 14064-3:2019 Standart Revizyonu olmuştur.

ISO 14064-1:2018 Standardındaki değişiklikler için lütfen tıklayınız

ISO 14064-3:2019 Standardı Nedir, ISO 14064-3:2019 Revizyonundaki Değişiklikler Nedir Nelerdir, ISO 14064-3:2019 Standardının Yeni versiyonu, ISO 14064-3:2019 Standardının Yeni Revizyonu

ISO 14064-3:2019 Standart Revizyonundaki Değişiklikler Nedir Nelerdir?

1. ISO 14064-3:2019 Standardında ; “Onaylama” ve “Doğrulama” tanımlarını genişletildi, böylece onaylamanın gelecekteki aktivitelere, doğrulamanın ise tarihsel aktivitelere atıfta bulunduğu belirtilmiştir.
2. Eski 2006 Versiyonunda Doğrulama ve Onaylama birlikte ele alınmıştı ve birbirinden farklı süreçler olan Doğrulama ve Onaylama süreçlerinde karışıklık meydana getirmekte idi
3. Yeni 2019 Versiyonunda Doğrulama ve Onaylama süreçlerindeki karışıklıklar giderilerek Madde 6 da sadece Doğrulama süreçlerine yer verilir iken Madde 7 Onaylama maddeleri olarak ayrı ele alınarak ayrılmıştır.

4. ISO 14064-3:2019 Standardında ; Onaylama ve doğrulama ilkeleri ve prensiplerinde yapılan değişiklikler;
2006 Versiyon 1'de prensipler ve ilkeler olarak : gerçeğe uygun sunum, etik davranış, gerekli mesleki özen ve bağımsızlık iken;
2019 Versiyon 2'de prensipler ve ilkeler: gerçeğe uygun sunum, kanıta dayalı yaklaşım, tarafsızlık, dokümantasyon, Makul ve Ölçülü yaklaşım olarak değiştirilmiştir.

5. ISO 14064-3:2019 Standardında ; Onaylama ve Doğrulama ile ilgili Güven Seviyesi, Amaçlar, Kriterler, Kapsam ve Önemlilik) ile birlikte "Sözleşme Türü" (yani onaylama, doğrulama veya yeni "üzerinde anlaşılan prosedürler") konusunda eklemeler yapıldı.

6. ISO 14064-3:2019 Standardında ; Yeni Versiyonunda Onaylama / doğrulama işlemiyle ilgili, aşağıdakiler gibi değişiklikler de dâhil olmak üzere daha fazla ayrıntılar eklendi:
• Onaylama ve doğrulama süreçlerini ayrı ayrı açıklamak ve ayrı ve özel gereklilikler içerecek şekilde ayrıldı,
• Doğrulama (veya onaylama) ekibinin seçilmesine ilişkin bir adımı açıkça dâhil edildi,
• Bunların yayınlanabileceği koşullar da dâhil olmak üzere, yayınlanabilecek görüş türlerini detaylandırıldı.

7. ISO 14064-3:2019 Standardının Yeni versiyonunda ; Bağımsız gözden geçirme değerlendirmesini, bir onaylama veya doğrulama işlemini tamamlama şartı haline getirilerek Doğrulama Ekiplerinden Bağımsız aynı yetkinlikte başka bir ekip tarafından doğrulama ve onaylama süreçlerinin gözden geçirilmesi tanımlandı.

8. ISO 14064-3:2019 Standardının Yeni Revizyonunda Onaylama veya doğrulamadan sonra bulunan maddi gerçeklerin nasıl ele alınacağı konusundaki gereksinimleri onaylayıcının veya doğrulayıcının bunu müşteriye, sorumlu tarafa ve GHG programına bildirmesini zorunlu hale getirildi.
9. ISO 14064-3:2019 Standardının Yeni Revizyonunda Ek A, “Sınırlı güvence doğrulamaları” eklendi.
10. ISO 14064-3:2019 Standardının Yeni Revizyonunda bilgilendirici Ek B, “Doğrulama hususları” eklendi.
11. ISO 14064-3:2019 Standardının Yeni Revizyonunda Yeni bilgilendirici Ek C, “Üzerinde anlaşılan prosedürler (AUP)” eklendi.
12. ISO 14064-3:2019 Standardının Yeni Revizyonunda bilgilendirici Ek D, “Karışık katılım” eklendi.
13. ISO 14064-3:2019 Standardının Yeni Revizyonunda Güvence kullanım seviyeleri hakkında rehberlik eklendi